Mēs respektējam tiesības uz privātumu, un mums rūp datu drošība, tādēļ dati tiek aizsargāti, izmantojot parasti piemērojamos drošības standartus.

Akceptējot šo politiku, jūs piekrītat savu datu apstrādei.

Turpinājumā vēlamies sniegt jums detalizētāku informāciju par veidu, kādā apstrādājam jūsu personas datus.

1. Ievada informācija

 • Mēs, proti, Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polija, tālrunis: 63 26 26 000,
 • Jūs, proti, klients, persona, kura iesniedz vaicājumus, persona, kura apmeklē mūsu tīmekļa vietni,
 • GDPR, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016. gada 27. aprīļa regula 2016/679, ES 2016. gada 4. maija Oficiālais Vēstnesis L.2016.119.1, kas stājas spēkā no 2018. gada 25. maija (turpmāk tekstā saukta Regula).

2. Datu administrators

Mēs esam jūsu personas datu administrators. Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz savu darījumdarbību.

3. Uzraudzības institūcija

Šobrīd uzraudzības institūcija personas datu darbības sfērā Polijā ir Personas datu aizsardzības ģenerālinspektors. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai.

4. Iebildumi pret apstrādi

Jūs varat iesniegt iebildumu pret konkrētu datu apstrādi, jo īpaši tādu, kas tiek veikta mārketinga nolūkā. Mēs iepazīsimies ar jūsu iebilduma pamatotību. Ja jūsu iebildums attiecas uz jūsu datu apstrādi mārketinga nolūkā, mēs to ievērosim, ja vien šajā pašā laikā vai iebilduma izpētes laikā jūs nesaglabājat savas atļaujas apstrādāt savus datus mārketinga nolūkā. Atļaujas jūs sniedzat brīvprātīgi. Jūs vienmēr varat atsaukt visas vai dažas atļaujas attiecībā uz savu personas datu apstrādi. Noteiktas atļaujas atsaukums neietekmē mūsu tiesības apstrādāt datus šajā atļaujā aprakstītajā nolūkā līdz tādas atļaujas atsaukšanas brīdim. Ir iespējams arī tas, ka saskaņā ar likumu mums būs tiesības apstrādāt šos datus ar citu juridisko pamatojumu vai citā nolūkā.

5. Datu apstrādes nolūks

Jūsu personas datu apstrāde notiek komerciālos un mārketinga nolūkos, kā arī lai atbildētu uz jautājumiem, kas iesūtīti, izmantojot tīmekļa veidlapas.

Pamatojoties uz jūsu datiem, uz jums var attiekties profilēšanas mehānisms, izmantojot jūsu atrašanās vietu un informāciju par produktiem, par kuriem interesējāties. Profilēšanu var izmantot, lai pielāgotu kādu daļu tīmeklī rādītās informācijas.

Mēs lietojam jūsu e-pasta adresi un vārdu, lai sūtītu jums jaunumu vēstules. Lai saņemtu jaunumu vēstules, jums šāds lietojums ir jāatļauj. Ja nevēlaties saņemt jaunumu vēstules, jums jāatsakās no to abonēšanas, izmantojot katrā ziņojumā iekļauto saiti.

6. Kādus datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam datus, ko sniedzat mums veidlapās, t. i., datus, kas sniegti tiešā veidā (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese un citi dati, kas ietverti tīmekļa veidlapās). Mēs varam apstrādāt arī tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski savāktus datus (atrašanās vieta, IP adrese un citi dati, ko nosūta pārlūkprogrammas).

7. Trešās puses, kurām mēs drīkstam sniegt jūsu datus

Datus drīkst sniegt tikai un vienīgi pilnvarotām personām. Personas dati trešajām pusēm tiek sniegti šādos nolūkos:

 • tīmekļa veidlapu apstrāde,
 • uzdevumu automatizēšana,
 • mārketings e-pastā,
 • statistikas informācijas vākšana,
 • datu analīze.

8. Cik ilgi mēs glabāsim jūsu datus

Jūsu datu apstrādes ilgums ir atkarīgs no nolūka, kādā tie vākti, no nolūka, kādā tos apstrādā, no likuma noteikumiem vai no mūsu pieņemtās uzglabāšanas metodes, kas atbilst minētajiem likuma noteikumiem, kā arī no jūsu atļaujām un jūsu citiem paziņojumiem. Jūsu personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kad tiks atsaukta jūsu personas datu apstrādāšanas atļauja.

9. Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības no mums pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī tos koriģēt, ja tie neatbilst faktiskajam stāvoklim un – likumā paredzētos gadījumos – izņemt tos vai ierobežot to apstrādi.
 • Jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret savu datu apstrādi. Mēs iepazīsimies ar šādu iebildumu.
 • Jums būs tiesības pārsūtīt datus vai iegūt datu kopijas, taču šīs tiesības nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un privilēģijas, tostarp komercnoslēpumus vai intelektuālo īpašumu, un šīs tiesības tiks īstenotas tehniski iespējamā apmērā.
 • Jums ir tiesības sazināties ar personu, kura strādā ar jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību. Korespondenci jūs varat sūtīt uz mūsu adresi vai tieši kompetentajai personai iod@woodmizer.pl.

SĪKFAILU POLITIKA

Tīmekļa vietnē tiek lietoti sīkfaili. Tie ir nelieli teksta faili, ko nosūta tīmekļa serveris un saglabā pārlūkprogramma. Pēc atkārtota vietnes apmeklējuma informāciju nolasa serveris, kas sīkfailu izveidojis. Savāktie dati tiek lietoti, lai uzlabotu par tīmekļa vietnes darbību atbildīgās IT sistēmas darbu un lai pielāgotu saturu lietotāja preferencēm.

Savā tīmekļa vietnē mēs varam lietot šādu veidu sīkfailus:

 • Sesiju sīkfaili ir faili, kas īslaicīgi tiek saglabāti pārlūkprogrammas atmiņā, proti, līdz sesijas beigām.
 • Pastāvīgie sīkfaili ir faili, kas saglabājas pārlūkprogrammas atmiņā, cik ilgi to pieļauj lietotāja atlasītie pārlūkprogrammas iestatījumi.
 • Savi sīkfaili kas tiek saņemti tieši no apmeklētas tīmekļa lapas.
 • Ārēji sīkfaili kas tiek saņemti no ārējas tīmekļa vietnes, kas nav apmeklētā tīmekļa vietne.
 • Konfigurācijas sīkfaili pieļauj funkciju un pakalpojumu iestatīšanu tīmekļa vietnē.
 • Būtiskie sīkfaili pieļauj tīmekļa vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanu.
 • Funkcionālie sīkfaili pieļauj lietotāja izvēlēto tīmekļa vietnes funkcionalitāšu saglabāšanu.
 • Reklāmas sīkfaili pieļauj lietotāja interesēm pielāgota reklāmu satura sniegšanu.

Šobrīd tīmekļa vietnē netiek izmantoti visi iepriekš minētie faili, tomēr mēs paturam tiesības tos jebkurā laikā lietot.

Tīmekļa vietnes lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkfailu iestatījumus. Detalizēta informācija par iespējām un veidiem, kā rīkoties ar sīkfailiem, ir pieejama jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos.

Sīkfailu lietojuma atspējošana var apgrūtināt noteiktu pakalpojumu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnēs, jo īpaši tajās, kurās tiek prasīts, lai lietotājs piesakās sistēmā. Sīkfailu akceptēšanas opcijas atspējošanas rezultātā netiek zaudēta piekļuve saturam.

Pierakstīties uz mūsu jaunumiem
Saņemiet e-pastā informāciju par ekskluzīviem īpašajiem piedāvājumiem, jauniem produktiem un ielūgumus uz īpašiem pasākumiem!